آثار راه یافته به مرحلۀ نهایی سومین دوره جایزه داستان مازندران

سومین دوره جایزه داستان مازندران (نشان توکا) به داوری نهایی رسید.  بنابر گزارش دبیرخانه جایزه داستان مازندارن، پس از بررسی و داوری بیست و سه اثری که به مرحله‌ی دوم …

آثار راه یافته به مرحلۀ نهایی سومین دوره جایزه داستان مازندران بیشتر بخوانید