نقاشی مکرمه قنبری

اصلاحیه دبیرخانه جایزه داستان مازندران

ا احترام پیرو اطلاعیه شماره ۳ مبنی بر اعلام آثار راه یافته به دور دوم، مجموعه داستان « سرم را چسباندم روی تن شان » نوشتۀ خانم « شیرین ورچه » از انتشارات « تا-نونوشت » بر اساس امتیازات داوران جواز راهیابی به دور دوم را کسب نموده اما طی تدوین

بیشتر بخوانید
توکا برنزی جایزه داستان مازندران

اعلامیه برگزیدگان جایزه داستان مازندران ( تک داستان)

تک داستان اعلامیه ۱ برگزیدگان جایزه داستان مازندران ( تک داستان) دبیرخانه جایزه داستان مازندران اعلام کرد؛ در بخش تک داستان منتشر نشده، داوران، پس از بررسی ۴۰ داستان راه …

بیشتر بخوانید