توکا برنزی جایزه داستان مازندران

اعلامیه برگزیدگان جایزه داستان مازندران ( تک داستان)

تک داستان اعلامیه ۱ برگزیدگان جایزه داستان مازندران ( تک داستان) دبیرخانه جایزه داستان مازندران اعلام کرد؛ در بخش تک داستان منتشر نشده، داوران، پس از بررسی ۴۰ داستان راه …

بیشتر بخوانید